Η Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης

ΨΥΧ εικόνα

Η Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης αποτελείται από τους:

ΜΙΓΓΕΙΡΟΥ Γιούλη, Ψυχολόγος-Συγγραφέας

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, Βρεφοκόμος

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ Ελβίρα, Ιδ. Υπάλληλος

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Κατερίνα, Παιδαγωγός