Η Επιτροπή Αιμοδοσίας

Αιμοδοσίας εικόνα

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας αποτελείται από τους:

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ Πέννυ

ΛΟΥΚΡΕΖΗ Λήδα

ΤΣΟΥΣΗ Μαρία